ပြွန်စနစ်

  • Duct System

    ပြွန်စနစ်

    ဖန်မျှင်ထည် ပြွန်ကိုချေးဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်အောက်မှာဓာတ်ငွေ့ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောပိုက်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်စတုဂံဖြစ်နိုင်သည်။ စသည်တို့သည်ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့၊

    အရွယ်အစား: စိတ်ကြိုက်

    ပုံစံ - အဝိုင်း၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ အထူးပုံသဏ္,ာန်၊